nl en Werknemer

Start website uitgifte bedrijfskavels Everdenberg Oost

11-09-2020 - Oosterhout

Afgelopen week hebben de eerste verkoopgesprekken met potentiële kopers plaatsgevonden voor de bedrijfskavels van het nieuwe duurzame bedrijventerrein Everdenberg Oost. Via de website www.everdenbergoost.nl die vandaag is gelanceerd, kunnen potentiële kopers informatie vinden en contact opnemen. De gemeente Oosterhout gaat samen met ontwikkelaar Roozen van Hoppe het gebied exploiteren en uitgeven.


Meer dan 65 bedrijven hadden interesse getoond in de beschikbare kavels. De gemeente en Roozen van Hoppe zijn met hen in gesprek gegaan om een selectie te maken van geschikte bedrijven die de Oosterhoutse economie versterken en passen in de duurzaamheidsvisie voor het terrein. De bedoeling is dat in 2021 de eerste bedrijven hier hun deuren zullen openen. 

Start bouwrijp maken
De gemeente en Roozen van Hoppe hebben de ambitie om nog in 2020 te starten met het bouwrijp maken van het bedrijventerrein. De aanvoer van het bouwverkeer zal in eerste instantie via het zuiden van het plangebied verlopen (via bestaand Everdenberg) totdat de tijdelijke aansluiting op de Heistraat is gerealiseerd. Zodra de bouwrijp werkzaamheden zijn gestart wordt ook al ruimte geboden voor bedrijven om te starten met het realiseren van de opstallen. 

Duurzaamheidsambitie: elkaar versterken en energieneutraal
De gemeente en Roozen van Hoppe nemen diverse maatregelen om te komen tot een duurzaam bedrijventerrein. De beoogde duurzaamheidsambitie geldt voor zowel maatregelen in de openbare ruimte als op perceelniveau. Deze maatregelen kunnen door de bedrijven samen worden benut om elkaar te versterken. 

Download hier het nieuwsartikel als PDF.

Gerelateerde projecten

Contact

Adres
Wilhelminadijk 7
5089 NT Haghorst
Contact
T +31 13 504 67 30
F +31 13 504 67 35
info@roozenvanhoppe.nl
Blijf op de hoogte
Om u goed te informeren over onze ontwikkelingen gebruiken wij onze nieuwspagina en de sociale media van onze projecten. Volgt u ons al?