nl en Werknemer

Roozen van Hoppe en Duurzaamheid

Roozen van Hoppe geeft om de omgeving waar we elke dag in wonen, leven en bouwen. Om deze omgeving te optimaliseren nemen we onze verantwoordelijkheid en stimuleren we duurzaamheid in onze organisatie en bij haar ontwikkelingen.

Meer bewustwording rondom de projecten draagt bij aan een duurzamer milieu. Dit is een van de kernthema’s waar Roozen van Hoppe zich mee positioneert. We hopen zo onze partners te inspireren op duurzaam vlak om zo het beste voor mens en milieu te bieden. 
De toekomst begint vandaag en dat vergt een blik op duurzaamheid, circulariteit en mobiliteit. 

Roozen van Hoppe uit haar duurzaamheidsvisie in verschillende aspecten:
  • Passie voor mensen
  • Bewust bouwen
  • Kwaliteit
  • Kijken naar de dag van morgen

Passie voor mensen

Klanten en gebruikers
Roozen van Hoppe stelt de klanten en de gebruikers van haar gebouwen steeds centraal. Wij ontwikkelen en bouwen voor de mens en hebben hier oog voor de wensen en behoeftes van hen.

Met de mens in het middelpunt proberen wij het aangenamer te maken voor bijvoorbeeld ouderen maar ook een beter tijdelijk thuis te creëren voor arbeidsmigranten

Partners, onderaannemers en leveranciers
Ook streven wij naar duurzame relaties met onze partners, onderaannemers en leveranciers om zo een groene grip te krijgen op het gehele ontwikkelings- en bouwtraject. 

Erkend leerbedrijf
Als erkend leerbedrijf stimuleren wij de komst van deze jonge talenten en bieden hen een platform om op eigen wijze te groeien. In onze informele bedrijfscultuur deelt een ervaren medewerker graag zijn kennis. Ook bieden wij de mogelijkheid om cursussen, trainingen en opleidingen te volgen. 
Aantrekkelijk werkgeverschap
Onze werknemers zijn het duurzaamste kapitaal van onze onderneming. Ze vormen het hart van de organisatie waarmee we onze ontwikkelingen nastreven. Met collegialiteit, duurzame relaties en onze informele bedrijfscultuur hopen we het allerbeste uit onze medewerkers te halen. 

Als werkgever willen wij een langdurige arbeidsrelatie creëren waarbij de werknemer zelf centraal staat. Met deze visie is het persoonlijke traject: ’Lekker op je werkplek!’ geïntroduceerd.

Hier ligt de focus op duurzame inzetbaarheid van de werknemer in de organisatie. Met dit traject geeft de werknemer met plezier zelf invulling hoe en op welke manier hij of zij wil groeien en welke plek hij of zij in de organisatie nastreeft. 

Bewust bouwen

Als bouwende ontwikkelaar dragen wij zorg voor mens, maatschappij & milieu. Op bewuste wijze geven wij vorm aan onze projecten. 

Leveranciers
De keuze van onze vaste leveranciers ligt bij de lokale bedrijven zodat zowel de maatschappelijke betrokkenheid als de reductie van transport worden gerealiseerd. Van onze leveranciers verwachten wij een duurzame en transparante relatie. Zowel het productieproces, als het uiteindelijke fabricaat, moet aan steeds hogere eisen voldoen, om tot een zo duurzaam mogelijk eindproduct te komen. 

Onze leveranciers nemen een cruciale rol in op minstens een van de volgende gebieden: recycling, hergebruik van materialen, energie-efficiency en reductie CO2-uitstoot. 

Tijdens de ontwikkeling van distributiecentra en bedrijvenparken wordt een invulling gegeven aan het thema duurzaamheid. Een voorbeeld hiervan is Workinn met heatpipes op de daken, casco van gerecycled beton en een innovatief zon-thermisch systeem in samenwerking met NRGTEQ.  
Breeam
Wij geven te allen tijde op een bewuste manier vorm aan onze projecten. De distributiecentra die wij realiseren worden op basis van een BREAAM-certificering gebouwd (link). Al onze ontwikkelingen worden ook op duurzaamheidsvlak getest. Daarnaast gebruiken wij bij de realisatie van bedrijventerreinen en distributiecentra WKO.

Gerecycled beton
Als een van de weinige in Nederland maken wij onze beton en tevens onze betonelementen met 100% gerecyclede gebroken betongranulaat. Dit granulaat wordt verkregen door het breken en zeven van betonpuin dat vrijkomt bij een sloop.

In samenwerking met 24 ondernemingen, de gemeente Tilburg en Netwerk Betonketen is met de ondertekening van het ‘Convenant Duurzaam Beton’ in 2017 een stap gezet richting duurzaam beton. (link) De uitvoering uit zich in een reductie van de CO2-uitstoot van beton en het vrijkomende beton wordt hergebruikt in nieuw beton. Zo besparen we ook op cement en op de winning van zand en grind. 
 

Kwaliteit

Roozen van Hoppe gaat enkel voor het hoogste kwaliteitsniveau. Kwaliteit van zowel producten die wij leveren tot de kwaliteit die onze mensen afleveren. De ISO 9001 certificering is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Concreet zeggen wij wat we doen en doen wij wat we zeggen. Dat is de kern van ISO 9001.

Onze eigen geproduceerde betonelementen zijn KOMO gecertificeerd. Met deze certificering waarborgen wij de kwaliteit die wij nastreven voor onze producten. Mede door de objectieve toetsing vanuit KOMO kunnen wij kwaliteit garanderen. Tevens zijn onze betonelementen KIWA-gecertificeerd. Zo voldoen wij met Excon Betonelementen aan alle wet- en regelgeving met betrekking tot veiligheid, gezondheid, efficiëntie en duurzaamheid. 

Kijken naar de dag van morgen

Wij bouwen met een blik op de toekomst en dragen daarbij een verantwoordelijkheid voor de komende generaties. Een groene omgeving rondom onze projecten, een plek ontwikkelen met de mens en het milieu hoog in het vaandel: zo kijken wij naar de dag van morgen. 

Wij zijn in staat om onze milieuprestaties continu te verbeteren, wat resulteert in een ISO 14001 certificering. Het EBN heeft het eerste geaccrediteerd certificaat ISO 14001:2015 uitgereikt op Woonlandschap De Leyhoeve in Tilburg.

Met de blik op de toekomst willen wij innovatief, veelzijdig en transparant blijven ontwikkelen en bouwen, met mens, maatschappij en milieu in het vizier. 

Contact

Adres
Wilhelminadijk 7
5089 NT Haghorst
Contact
T +31 13 504 67 30
F +31 13 504 67 35
info@roozenvanhoppe.nl
Blijf op de hoogte
Om u goed te informeren over onze ontwikkelingen gebruiken wij onze nieuwspagina en de sociale media van onze projecten. Volgt u ons al?