nl en Werknemer

Bewust bouwen

Als bouwende ontwikkelaar dragen wij zorg voor mens, maatschappij & milieu. Op maatschappelijke verantwoorde wijze geven wij vorm aan onze projecten. Roozen van Hoppe is een bewuste bouwer die met een circulaire blik altijd volgens het Bouwbesluit een nieuw pand realiseert. 

Bij het ontwikkelen van bedrijvenparken staat duurzaamheid hoog op de agenda. Samen met gemeentes, relaties en klanten wordt er gekeken naar de invulling van duurzaamheid op het bedrijvenpark. Het Warmte Koude Opslag systeem is bijvoorbeeld als ringleiding aangelegd op bedrijvenpark Midden-Brabant Poort; een prijswinnend voorbeeld.

De ringleiding zorgt voor de energiedistributie van de verschillende koude en warme bronnen naar de aangesloten afnemers en voor transport van warmte en koude tussen de afnemers onderling. Ondernemers die landen op dit bedrijvenpark kunnen hier gemakkelijk op aansluiten waardoor duurzaamheid wordt gestimuleerd.  

Wij hebben de ambitie om onze ontwikkelingen met een BREEAM-certificering te realiseren. Door deze certificering worden onze projecten op duurzaamheid getoetst. Een belangrijk aspect van BREEAM-NL is duurzame toepassingen in de realisatie van het gebouw. Daarnaast wordt er geacht de eindgebruiker te faciliteren om haar pand zo duurzaam mogelijk in te richten voor de bedrijfsactiviteiten. 

Milieu
Binnen onze organisatie hebben wij een strak milieubeleid waar continu wordt gestreefd naar een permanente verbetering van onze milieuprestaties. Doordat wij ook voldoen aan wet- en regelgeving met betrekking tot de beheersing van milieurisico’s zijn wij ISO 14001 gecertificeerd. Het EBN heeft het eerste geaccrediteerd certificaat ISO 14001:2015 uitgereikt op Woonlandschap De Leyhoeve in Tilburg

Gerecycled beton
Als een van de weinige in Nederland maken wij onze beton en betonelementen in onze eigen prefabbetonfabriek met 100% gerecyclede gebroken betongranulaat. De certificerende instelling Kiwa heeft in een audit beoordeeld dat de betonmortel binnen Roozen van Hoppe voldoet aan de normen met betrekking tot milieu hygiënische specificaties die gelden binnen het NL-BSB productcertificaat.  

Ook dragen wij met het ‘Convenant Duurzaam Beton’ bij aan een reductie van de CO2-uitstoot van beton en het hergebruiken van vrijkomende beton in nieuw beton. Zo besparen we ook op cement en op zand- en grindwinning en bouwen we mee aan een circulaire bouwomgeving.   

Inkoop
In onze leverancierskeuze streven wij naar duurzame partnerschappen met lokale bedrijven. Daarnaast maken wij projectmatig de keuze om producten te recyclen.  Door onze brede bedrijfsactiviteiten hebben wij een grip op de gehele keten. Mede door de duurzame relaties met onze partners, onderaannemers en leveranciers kunnen wij een nog duurzamere grip krijgen. In een vast bouwteam kijken wij samen met onze onderaannemers naar duurzame oplossingen om zo tot een nog verantwoorder eindproduct te komen. 

Onze leveranciers nemen een cruciale rol in, op minstens een van de volgende gebieden: recycling, hergebruik van materialen, energie-efficiency en reductie van CO2-uitstoot. 

Passie voor mensen

Roozen van Hoppe geeft om de mensen met wie en waarvoor zij werken.
Meer informatie.

Bewust bouwen

Op bewuste wijze geeft Roozen van Hoppe vorm aan de projecten.
Meer informatie.

Kwaliteit

Roozen van Hoppe streeft enkel het hoogste kwaliteitsniveau na.
Meer informatie.

Contact

Adres
Wilhelminadijk 7
5089 NT Haghorst
Contact
T +31 13 504 67 30
F +31 13 504 67 35
info@roozenvanhoppe.nl
Blijf op de hoogte
Om u goed te informeren over onze ontwikkelingen gebruiken wij onze nieuwspagina en de sociale media van onze projecten. Volgt u ons al?