nl en Werknemer

Bewust bouwen

Als bouwende ontwikkelaar dragen wij zorg voor mens, maatschappij & milieu. Op bewuste wijze geven wij vorm aan onze projecten. 

Leveranciers
Wij kiezen bewust voor lokale bedrijven als onze vaste leveranciers, zodat zowel maatschappelijke betrokkenheid als transportreductie worden gerealiseerd. Ook verwachten wij duurzame en transparante relaties met onze leveranciers om zo tot een duurzaam eindproduct te komen. 

Onze leveranciers nemen een cruciale rol in op minstens een van de volgende gebieden: recycling, hergebruik van materialen, energie-efficiency en reductie CO2-uitstoot. 

Breeam
De distributiecentra die wij realiseren worden op basis van een BREAAM-certificering ontwikkeld en gebouwd. Al onze ontwikkelingen worden ook op duurzaamheidsvlak getest. Tevens wordt er gebruik gemaakt van WKO. 

Gerecycled beton
Als een van de weinige in Nederland maken wij onze beton en betonelementen in onze eigen prefabbetonfabriek met 100% gerecyclede gebroken betongranulaat. 

Ook dragen wij met het ‘Convenant Duurzaam Beton’ bij aan een reductie van de CO2-uitstoot van beton en het hergebruiken van vrijkomende beton in nieuw beton. Zo besparen we ook op cement en op zand- en grindwinning.  

Contact

Adres
Wilhelminadijk 7
5089 NT Haghorst
Contact
T +31 13 504 67 30
F +31 13 504 67 35
info@roozenvanhoppe.nl
Blijf op de hoogte
Om u goed te informeren over onze ontwikkelingen gebruiken wij onze nieuwspagina en de sociale media van onze projecten. Volgt u ons al?