Natuurlijk bouwen

Living-Inn Nijmegen

Nijmegen

Living-Inn Nijmegen, een bijzonder woonzorgconcept op een prominente plek.

Aan ‘de andere kant’ van de Waal komt in Nijmegen een nieuw stadsdeel tot leven: de Waalsprong. Een prachtig gebied dat volop in ontwikkeling is en straks een vijfde van alle Nijmegenaren huisvest. Living-Inn Nijmegen komt in het nieuwe stedelijke hart van de Waalsprong te liggen: Hof van Holland.

Living-Inn is een woonzorgconcept waar senioren en starters veilig een zorgeloze toekomst tegemoet gaan. Een fijne woonomgeving waar ontmoeten centraal staat. Zorgeloos samen genieten, omringd door vele voorzieningen. Met aandacht voor elkaar bouwen jong en oud hier aan het goede leven.

Binnen Living-Inn bouwen we levensloopbestendige appartementen. De luxe woningen zijn licht en hebben elk een ruime buitenruimte. Daarnaast zijn ze drempelloos, met brede schuifdeuren en voorzien van domotica. Indien nodig kan er snel zorg in huis ingeschakeld worden. Een professionele zorgaanbieder is binnen Living-Inn aanwezig. De actieve senior én de senior die iets minder mobiel is, allebei kunnen ze hier aangenaam leven.

Wanneer de zorgvraag bij een van de partners toeneemt, hoeven echtparen niet noodgedwongen gescheiden van elkaar te leven. In de zorgvleugel wordt 24-uurs zorg geboden. Wanneer een van de partners een indicatie voor een verpleegafdeling heeft, kan hij of zij gaan wonen in de zorgvleugel van Living-Inn. Met de beschikking over een uitgebreid zorgplan dat de behoefte vervult van bewoners met bijvoorbeeld dementie in een vergevorderd stadium.

De startersappartementen zijn knus, eveneens luxe afgewerkt en hebben allemaal een eigen buitenruimte, veelal in de vorm van een loggia. Starters kunnen onder de huurtoeslaggrens wonen, maar daarvoor zijn we wel op zoek naar de starter die gelooft in en meebouwt aan samen goed leven. Want voor jong en oud geldt dat het leven mooier wordt wanneer je gezien wordt en ertoe doet voor een ander. De starters dragen zo gelijk een steentje bij aan het welzijn van hun seniore buren.

De bouw van het project start binnenkort. Verwachte oplevering vindt plaats in 2023.

Voor meer informatie bezoek www.living-inn.nl/nijmegen/